Meer aandacht en ruimte voor regionale en boerenbelangen stikstof in Zeeland
Provincie Zeeland - persberichten, 2019-10-14 18:13:07
De Provincie Zeeland en de Zeeuwse landbouwsector maken zich samen hard voor werkbare regionale stikstofplannen met impact voor natuur, land- en tuinbouw, economie en samenleving. Dat is de conclusie van het spoedoverleg dat  plaatsvond tussen Provincie en ZLTO en ZAJK (Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt). 

Extra info

author Zeeland
[x] Sluiten